Teksty w korpusie


Rubryka Identyfikator tekstu podaje unikalną, konwencjonalną nazwę dokumentu, złożoną z oznaczenia regionu i numeru porządkowego. Jako Autor podana jest instytucja wydająca dany dokument, jako Region - jednostka w ramach Rzeczypospolitej, której on dotyczy. Są to dane przypisane na podstawie wydania źródeł, skąd pochodzi tekst.

Rubryki Tytuł i Data zawierają dane wydobyte automatycznie (tam, gdzie się to udało) z zeskanowego tekstu. Tytuły podawane są w formie przyjętej przez wydawców i pochodzą zwykle od nich. Daty mają format (rok)-(miesiąc)-(dzień): mechanizm ich wydobywania przyjmuje pierwszą datę podaną w tytule lub tekście, która zazwyczaj jest oficjalną datą wydania oryginalnego dokumentu.


Identyfikator tekstu Autor Tytuł Region Data Liczba segmentów
Identyfikator tekstu Autor Tytuł Region Data Liczba segmentów