Pobieranie i cytowanie


Pobieranie korpusu

Korpus dostępny jest w całości tutaj jako archiwum ZIP. Korpus zachowuje format XML TEI. Jest to najnowsza wersja 0.9, z 25.09.2022. Poprzednia wersja 0.8 pochodziła z 29.05.2021.

Przykład cytowania korpusu

Poniższy wzorzec należy przystosować do stosowanego standardu cytowań.

Rutkowski, Szymon (2022). Korpus dokumentów sejmikowych Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Wersja 0.9. http://sejmiki.nlp.ipipan.waw.pl/

Wykorzystanie korpusu

Korpus dostępny jest w całości na wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Licencja dotyczy korpusu w postaci opracowanej i nie ma wpływu na prawa autorskie dotyczące samych dokumentów sejmikowych i ich wydań (które, według najlepszej wiedzy opracowującego korpus, wygasły).

W praktyce oznacza to, że korpus można wykorzystywać bez specjalnego pozwolenia do wszelkich zastosowań, również komercyjnych, o ile zostanie podana informacja o jego pochodzeniu (patrz wskazówki cytacyjne wyżej).

Ciepło przyjęta będzie jednak korespondencja od użytkowników o zastosowaniach i publikacjach na adres szymon /at/ szymonrutkowski.pl: będzie można wtedy umieścić o nich wzmiankę na stronie.