Pobieranie i cytowanie


Pobieranie korpusu

Korpus dostępny jest w całości tutaj jako archiwum ZIP. Korpus zachowuje format XML TEI.

Przykład cytowania korpusu

Poniższy wzorzec należy przystosować do stosowanego standardu cytowań.

Rutkowski, Szymon (2021). Korpus dokumentów sejmikowych Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Wersja 0.8. http://sejmiki.nlp.ipipan.waw.pl/

Wykorzystanie korpusu

Korpus dostępny jest w całości na wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Licencja dotyczy korpusu w postaci opracowanej i nie ma wpływu na prawa autorskie dotyczące samych dokumentów sejmikowych i ich wydań (które, według najlepszej wiedzy opracowującego korpus, wygasły).

W praktyce oznacza to, że korpus można wykorzystywać bez specjalnego pozwolenia do wszelkich zastosowań, również komercyjnych, o ile zostanie podana informacja o jego pochodzeniu (patrz wskazówki cytacyjne wyżej).

Ciepło przyjęta będzie jednak korespondencja od użytkowników o zastosowaniach i publikacjach na adres szymon /at/ szymonrutkowski.pl: będzie można wtedy umieścić o nich wzmiankę na stronie.